Tytuł: 36 BYTÓW
Wydawca: Norbertinum 2014

przeczytaj fragment książki!


Od autora: "„36 Bytów” jest kontynuacją moich badań na temat interakcji sztuki i nauki (poprzednie dwie dotyczyły słowa i obrazu). Zawiera ona moją filozofię na temat postrzegania świata wewnętrznego i zewnętrznego innych ludzi – duchowość, umysłowość, fizyczność.

Zaczyna się rozmyśleniami na temat Czasu szeroko pojętego i mojego bytu metafizycznego w nim, połączenia istnienia nadanego od Boga, a jednak będącego cząstką Kosmosu, przedmiotem badań naukowych, analizą istnienia ziemskiego znaczonego zwykłymi sytuacjami życiowymi i oderwaniem świadomości od tego co znane na rzecz odkryć, nowych tez, postaw wobec Boga i Wszechświata, łączności ze sferą życia po śmierci fizycznej.

Prezentowany w „Śląsku” „Świat” podsumowuje rozdziały poświęcone zagadnieniom autobiograficznym.

Nie jest to rzecz naukowa, ale beletrystyka z pierwiastkami naukowymi, które w tym przypadku stały się we mnie podstawą innego kierunku kreacji."

   


 

 
 

Tytuł: WŚRÓD KRZYWYCH LUSTER
Wydawca: Książnica 1999

przeczytaj fragment książki!

Recenzja: "Jawa, sen, zaświaty to w prozie Jacka Durskiego rzeczywistości równorzędne. Porusza się w nich z jednakową swobodą, przekracza ich granice tak, jakby nie istniały, bo zaiste, czyż istnieją - dla niego, artysty, który przecież te rzeczywistości stwarza?!" - Marian Jentys (Twórczość)

 

   

 

 

Tytuł: MARIACKA
Wydawca: Książnica

przeczytaj fragment książki!

Recenzja: "Tak pisze prawdziwy artysta słowa, mistrz pióra, choćby to pióro
odszukał u siebie w wieku dojrzałym." - Marian Kisiel

   

 

 

Tytuł: ROK
Wydawca:
Nowy Świat 2003r.

przeczytaj fragment książki!

Recenzja: "Fakt stawania się pisarzem i wchodzenie do środowiska literackiego pokazane zostały z całą bezwzględnością... Autor Roku jest w tej prezentacji do bólu szczery.
Książka, jak zwykle Durskiego, który - zmieniając narzędzie tworzenia - odkrył świat na nowo i intensywniej zaczął mu się przyglądać." - Marian Kisiel

   

 

 

Tytuł: WIERSZE
Wydawca: Nowy Świat 2004

przeczytaj fragment książki!

Recenzja: "Poezje Jacka Durskiego można by uznać za przegląd odmian nowoczesnego wiersza. Dobrze widać lekcję awangardy, Różewicza - bardzo ważne - elementy obrazowania wizyjnego czy onirycznego. Takie jednak kawałkowanie wiersza mijałoby się z celem. Po pierwsze, wiersz nowoczesny na ogół bywa synkretyczny. Po drugie, w tyglu Durskiego powstał stop, który brzmi który brzmi donośnie i czysto. Dlatego autor przekonać do siebie, gdy zmaga się z grozą śmierci i przeczuciem rozkładu własnego ciała, gdy wadzi się z Bogiem i Diabłem oraz gdy spogląda na scenę współczesnej historii. Przekonuje także wtedy, kiedy - to chyba problem dla niego najważniejszy - pyta, z kogo w nim jest więcej, zwierzęcia czy Anioła? I nic stąd, że wszystko to są rozterki znane skądinąd. Najważniejsze, że w wierszach Durskiego żadnego fałszywego tonu." - Krzysztof Uniłowski

   

 

 

Tytuł: UDERZA ZIEMIA
Wydawca: Nowy Świat 2005

przeczytaj książkę!

Recenzja: "To dobre wiersze o okrutnym świecie. Okrutny świat wymaga dobrych wierszy. Towarzyszę twórczości Jacka od kilku lat i zawsze mnie ona zaskakuje. Światu towarzyszę znacznie dłużej, lecz nigdy mnie on nie zaskoczył. Co do tego nigdy nie miałem najmniejszych wątpliwości: przedmiotem artystycznych poszukiwań Jacka jest rzeczywistość. Może tylko doprowadzona do stanu wyższej kondensacji. I do wrzenia" - Marek Baczewski