Jacek Durski (Facebook) - Pisarz  
       
  Jacek Durski (Facebook) - Grafik, malarz  
       
  sZAFa - kwartalnik literacko-artystyczny  
       
 

Topos - Dwumiesięcznik literacki

 

 
       
  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski  
       
  Andrzej Maria Marczewski  
       
 

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

 
       
  Nowa Okolica Poetów  
       
  SOFIA - Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich  
       
 

 

Mamiko - Wydawnictwo

 

 
       
  Zarys - Magazyn kulturalny  
       
  Norbertinum  
       
  Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie  
       
  Elewator - kwartalnik literacko-kulturalny  
       
  Krytyka literacka  
       
  Akant - miesięcznik literacki  
       
  \ Migotania - Gazeta literacka  
       
  Fundacja Duży Format  
       
  Agata Cichy - blog