P R O Z A:

Pogrzeb Salomei Durskiej - sZAFa No. 56/2015
Koniec roku szkolnego kiedyś - fragment powieści "Okno" - sZAFa No. 55/2015
Wicek - sZAFa No. 54/2015
Prawda - fragment powieści "36 bytów" - sZAFa No. 53/2015
Noc  - sZAFa No. 52/2014
Ojciec & Liczby - sZAFa No. 51/2014
Przyjaciele - sZAFa No. 50/2014
Ja przyroda - fragment powieści "36 bytów" - sZAFa No. 49/2013
Ja przedmiot poznania - fragment powieści BYTY - sZAFa No. 48/2013
Ja czas - fragment powieści - sZAFa No. 47/2013
Ja czas - fragment powieści - sZAFa No. 46/2013
Byty - fragment powieści - sZAFa No. 45/2012
Szczyrk - fragment pisanej powieści "Okno" publikowany w Toposie i w sZAFIe.
Ja a świat - sZAFa No.44/2012
Byty (dwa fragmenty) - sZAFa No. 43/2012
Krzywe lustra część 2 (wersja teatralna) - sZAFa No. 42/2012
Krzywe lustra część 1 (wersja teatralna) - sZAFa No. 41/2011
Nasza klasa w Katowicach (fragment powieści Okno) - sZAFa No. 40/2011
Byty (fragment) - sZAFa No. 39/2011
Jacek i Anna Filipczak - sZAFa No. 36_37/2010
Okna (fragment) - sZAFa No. 35/2010
Dzień pisarza - sZAFa No. 34/2010, Arkadia
Okna - fragmenty publikowany w Toposie, sZAFa, Przegląd Wielkopolski, Śląsk
Jutrosin
Osiem spotkań. Próba opisania siebie
Anna Filipczak i Jacek Durski
Podróż - Opcje, Przegląd Wielkopolski


Z  C Y L K U -MOI BLISCY MOI WIELCY:

O Kazimierzu Braunie- sZAFa No.18
O Henryku Wańku - sZAFa No.19
O Andrzeju Marii Marczewskim - sZAFa No.20
O Krystynie i Jacku Gawrońskich - sZAFa No.23/24
O Tomaszu Agatowskim - sZAFa No.25
O Zdzisławie Stanku i Zygfrydzie Dudziku

 

K R Y T Y K A   L I T E R A C K A:

Zbigniew Kresowaty - O twórczości Jacka Durskiego
Krzysztof Kuczkowski - Durski & Durski
Arkadiusz Frania - Lipton Story
Arkadiusz Frania - O wspólnym dziele Anny Filipczak i Jacka Durskiego
Arkadiusz Frania - O poezji Jacka Durskiego
Eva Somorjai - Dzieciństwo, unieważnienie ("Mariacka" Jacka  Durskiego) - fragment pracy
  doktoranckiej

Arkadiusz Frania - W drodze do Okna. Na marginesie lektury "36 Bytów" Jacka Durskiego - (Krytyka Literacka
   03.2015r.)
Waldemar Okoń - Niewysłowienia Jacka Durskiego - (Pomosty 14/2009)
Piotr Michałowski - Zobaczyć abstrakcję - (Pogranicza 3(56)/2005)
Mariusz Solecki Kolaże tekstowo-graficzne (Twórczość 7/2005)
Adrian Gleń - Odwaga dekonstrukcji (Śląsk 9(119)2005 oraz Red 1(1)/2006)
Wiesław Setlak - Prywatne piekło Jacka Durskiego, (NOP 1/2005 (16))
Wiesław Setlak - Sąd nad dezerterem Aniołem (NOP 17(2)/2005)
Janusz Pasterski - Zatrzymać w wierszu strach o „Wierszach” (Fraza 3-4/2004)
Mieczysław Orski - Rok dojrzałego debiutanta  (Przegląd Powszechny 4/992/2004)
Piotr Sobolczyk - Zwierzoczłekoanioł  (Topos 5/2004)
Sławomir Buryła - Rok z życia artysty (Nowe Książki 10/2003)
Mieczysław Orski - Urodziłem się w złych czasach... (Przegląd Powszechny 11/2000)
Justyna Wciórka - Chodziłem po pokojach dzieciństwa (Arkusz 1/2000)
Maria Jentys - Siedemdziesiąt siedem scenek (Twórczość 3/1999)
Marian Kisiel - Powieść fascynująca (Śląsk 7/1999)
„Radio Tychy” Agata Atka Cichy -16.11.2014r (Audycja radiowa)

 

E S E J:

O Janinie Łuckosiowej - sZAFa No.38/2011

 

V A R I A:

Arkadiusz Frania - Jestem pomysłem Pana Boga na człowieka